Tillverkning och leverantörer

Sättet vi designar vår teknologi och vilka material vi använder är kritiskt för hållbar utveckling. På Genelec har vi en passion för att göra saker rätt, uppbackade av att de högsta internationella standarderna följs.

Design

Processen att designa en Genelec-modell startar alltid med våra kunder, att identifiera vilket "problem" de upplever just nu, och definiera exakt hur vår design kan "lösa" det problemet. När vi identifierat våra kunders behov, är nästa fas att säkerställa att designen uppfyller både inhemska finska regelverk och EU's

Miljöhänsyn är också en del av designspecifikationerna för vårt utvecklingsarbete, och regelbundna översyner görs för att se till att detta uppfylls. I praktiken betyder det att vi analyserar den övergripande miljöpåverkan på varje komponent vi skapar / använder.

factory sustainability

Denna analys inkluderar materialens påverkan på miljön, påverkan under tillverkning, hur designen används och återvinning.

Genom att utvärdera alla dessa kriterier, och att fokusera på en tidlös design estetik, är vårt mål att skapa lösningar som erbjuder en lång livscykel och låg miljöpåverkan.


Leverantörer

I elektronikindistrin är ofta den globala inköpskedjan ofta komplex och involverar många företag. Det gör att det blir svårt att säkerställa total transparens. På Genelec är vårt mål att utveckla hållbarhet och bedriva affärer ansvarsfullt genom effektiv kommunikation och engagemang med våra leverantörer. Det betyder att när vi väljer en leverantör så utvärderar vi ett antal kriterier såsom anställdas välmående, deras förmåga att hantera miljöfrågor och sociala frågor, om deras affärskultur är kompatibel med vår, deras sätt att kommunicera och deras finansiella stabilitet. Slutligen, så väljer vi leverantörer som ligger nära vår fabrik om möjligt.

För att bidra till denna processen, så granskar vi våra leverantörer för att säkerställa att de möter våra överenskommelser, och för att ställa klarare hållbarhetskrav för våra leverantörer skapade, publicerade och implementerade vi en uppförandekod 2023.

Våra leverantörers plats efter land

Vårt mål är alltid att använda lokala leverantörer så långt som möjligt, och merparten av material och komponenter är tillverkade i eller när Finland. Men för vissa material måste vi köpa in längre bort än så.Hur vi agerar som tillverkare

Vi har länge trott på de många fördelarna med att lägga tillverkning och många andra företagsfunktioner under samma tak.

Detta främjar kunskapsutbyte, stimulerar innovation och kreativitet, förbättrar intern kommunikation, möjliggör bättre hantering av kvalitet och risker och gör att vi kan ge snabb och tekniskt överlägsen kundservice.

Läget vi har valt är precis vid Porovesi-sjön i Iisalmi, Finland, och vare ett medvetet val eftersom vi är en regional, familje-ägd arbetsgivare.

Vår nuvarande fabrik byggdes 1985 och har byggts ut fem gånger sedan dess. Den senaste utbyggnaden 2019 gjordes med särskild hänsyn till miljön, med isolering och energieffektiva lösningar i fokus. 2009 bytte vi från oljeuppvärmning till uppvärmning med biobränsle, vi har använt förnybar energi sedan 2015 och vi installerade 450 solpaneler som en del av utbyggnaden 2019.

solar panels headoffice Iisalmi

Vi har organiserat vår produktion för resursoptimering, för att spara energi och undvika slöseri med material och avfall. En mjukvara för kemikalie-hantering används för att identifiera och reducera skadliga och giftiga ämnen, och för att optimera vårt kemikalielager. Vår anpassning till ISO 9001 standard för kvalitetssäkring hjälper oss att säkerställa att våra kunder alltid får konsekventa lösningar och tjänster med hög kvalitet. ISO 14001 standarden ger både oss och våra kunder vetskapen att vi mäter, hanterar och förbättrar vårt miljöavtryck. Se delen om ”Diplom och Certifieringar” för mer information.

Utöver detta har vi skapat en uppförandekod för våra anställda för att kunna identifiera etiska dilemman och uppmuntra etiskt korrekt beteende på hela företaget.


Kanal för visselblåsning

I linje med EU-direktiv, om en Genelec-anställd, kund, leverantör eller samarbetspartner uppmärsammas på potentiella felaktiga handlingar eller oetiskt eteende, så finns det en officiell ”visselblåsar-kanal”. Där kan dessa farhågor delas och diskuteras med företagets ledning under sekretess. Se www.genelec.com/whistleblowing för mer information.

Genelec's Sustainability Journey – Built to Trust

How and why Genelec works with aluminium loudspeaker enclosures?

Genelec Code of Conduct

Genelec's commitment to sustainable loudspeaker manufacturing


Age Distribution (Oy and subsidiaries)

(Data in years / percentage.)


Women working in Genelec (Gender distribution)Duration of Employment (Oy and subsidiaries)

(Data in years / percentage.)


Countries of Genelec Employees


Countries of Genelec Suppliers


Countries of Suppliers


Usage % of recycled aluminium per all aluminium used


Traffic

  • Hourly
  • Daily
  • Weekly
  • Monthly

Traffic

Greenhouse gas calculations (Genelec Oy, Finland)

(Data in years / tCO2e)