Designverktyg

Simuleringsdata

Högtalardata finns tillgängliga för programvarorna GLL, EASE 3, EASE 4 och CLF.

Alla EASE- och CLF-data tillhandahålls med en tredjedels oktavs utjämning samt 5-gradig upplösning i separata zip-filer.

Simuleringsdata finns på sidorna för respektive högtalare.

EASE- och CLF-filer för äldre Genelec-modeller finns tillgängliga på begäran.

Manualer och ritningar för tillbehör

Tekniska ritningar och installationsmanualer för tillbehör finns på produktsidorna för tillbehör.

<a href="../accessories" target="_blank" class="btn btn-dark btn-medium btn-margin-top text-bolder”>Tillbehör ›