Priser och utmärkelser

1981 - Productive Idea Award (Junior Chamber of Commerce och tidningen Kauppalehti)

1988 - Årets företag (Staden Idensalmi, Idensalmis entreprenörer och Idensalmis kooperativa bank

1989 - Årets företag (Norra Savolax företagspris, Savo-entreprenörerna)

1990 - Nationella affärspriset

1993 - Nationella exportpriset (Finlands utrikeshandelsförbund)

1995 - Republikens presidents pris för export

1999 - Golden Key Award (Finlands fackförbunds centralorganisation och MTV-3)

2005 - Årets VD till Dr. Ilpo Martikainen (Okobank & Kauppalehti)

2008 - Teknologie doktor, hedersdoktorsutmärkelse till Dr. Ilpo Martikainen (Tekniska högskolan i Helsingfors)

2018 - Årets företag, 2018 Pro Sound Awards