Kalibrering av monitorhögtalare och förbättring av akustik

Ett rums akustiska egenskaper påverkar ljudkvaliteten oerhört mycket. Väggar, tak, golv samt stora objekt som mixerbord, bord, utrustningsrack och möbler reflekterar ljudet.

Akustisk kalibrering minimerar påverkan från rummet och bidrar till att ta fram platt och neutral frekvensgång. Exempel på bristfällig lyssningsmiljö: för höga basnivåer i rummet där du har dina monitorhögtalare kan ge bristande bas i slutmixen.

calibration-bass


Kalibrering

Använda GLM och DIP-switchar

Alla aktiva monitorhögtalare från Genelec har rumskorrigeringsreglage för att kompensera för rummets påverkan och ge en platt frekvensgång vid lyssningspositionen. Analoga system har DIP-switchar för tonkontroll och Smart Active Monitor-system (SAM) med bearbetning av digitala signaler kan kalibreras automatiskt med Genelec AutoCal.

calibration-dipswitches

Ställ först in mätmikrofonen till öronhöjd i din lyssningsposition (generellt mellan 1,2–1,4 m). Se till att monitorhögtalarna är placerade på korrekt höjd och avstånd. Mät frekvensgången först. Analysera sedan resultaten och justera tonkontrollen med DIP-switcharna för att få en platt och balanserad frekvensgång för varje monitorhögtalare.

För nivåkalibrering, vrid först känslighetsvredet på alla monitorhögtalare ett helt varv medurs. Justera sedan varje nivåreglage så att alla monitorhögtalare ger samma ljudnivå vid lyssningspositionen.

calibration-sensitivitycontrolI exemplet nedan har baslutning använts för att kompensera för lågfrekvensförstärkning orsakad av att monitorhögtalaren står vid en stor vägg.

calibration-basstiltcontrolVi rekommenderar att man placerar tvåvägshögtalare vertikalt för optimal ljudåtergivning. När en tvåvägshögtalare placeras horisontellt kommer avstånden mellan diskant- och baselement att orsaka minskad ljudnivå vid delningsfrekvensen när lyssnaren flyttar sig i sidled från den akustiska axeln.

calibration-positioningEtt stort bord eller mixerbord framför monitorhögtalarna kan leda till en förstärkning på ca 160–200 Hz. Vissa monitorhögtalare från Genelec har en DIP-switch som man kan använda för att kompensera för sådan förstärkning. GLM-kalibrering, som finns tillgänglig för SAM-system, kompenserar för den effekten automatiskt.

calibration-dip


Genelec Loudspeaker Manager (GLM)

Genelecs egen programvara för ljudkalibrering av SAM-monitorhögtalare, GLM, kan laddas ner här.

För att kunna integrera dina SAM-högtalare med programvaran GLM behöver du Genelecs nätverksadapterkit (8300–601). I det ingår en GLM-nätverksadapter, 8300A kalibreringsmikrofon och mikrofonhållare, USB-kabel på 1,8 m och en snabbanslutningsguide. Du ansluter nätverksadaptern till din Mac eller PC via den medföljande USB-kabeln och till dina SAM-monitorhögtalare med hjälp av en 5 meter lång Ethernet-kabel (medföljer varje SAM-monitorhögtalare separat).

Observera att GLM 3 inte kan användas med monitorhögtalare av typen Classic. Om du använder Classic-modeller, se till att justera DIP-switcharna på bakpanelen för neutral frekvensgång efter att du placerat dem i ditt rum.


Testsignaler

För att kontrollera effekten av din kalibrering eller akustikbehandling genom utvärdering av lågfrekvensåtergivningen kan du ladda ner testljudsignaler här. Bland tillgängliga signaler finns enskilda frekvenser, sveptoner, skärt brus och sinusvåg på 85 Hz.


Förbättra rummets akustik

För att lösa akustikproblemen i rummet hjälper det att kalibrera monitorhögtalarna men det kan hända att det inte räcker. Rum för ljudproduktion är utformade för lyssning och bör genomgå akustikbehandling för att möjliggöra för högkvalitativ lyssning. Här ger vi några förslag på hur du kan förbättra rummets akustik. Det rekommenderas dock att rådfråga en professionell konsult. Väggar, tak och golv kan ha ljudreflekterande, -spridande eller -absorberande effekter. Ofta sker en kombination av dessa effekter.

Hårda ytor som glas, betong, gips och MDF reflekterar ljud.

calibration-acoustics1Mjuka material och objekt som sten-/mineralull, soffor, tunga gardiner och tjocka mattor absorberar ljud. Ett tjockt lager av poröst material krävs för att absorbera låga frekvenser.

calibration-acoustics2Ojämna ytor sprider ljudvågor. Spridningsvinkeln beror på diffusorens design. Spridning är ofta inte särskilt effektivt för låga frekvenser.

calibration-acoustics3En kombination av ljudspridande och -absorberande ytor kan vara mycket effektiv när det gäller att minska reflektioners hörbarhet.

calibration-acoustics4Första ordningens reflektioner kan ha höga nivåer medan de efterföljande reflektionerna är
mindre. Kontrollrum designas för att minska mängden första ordningens reflektioner som når lyssningsområdet. Reflektioner som uppstår mycket snabbt efter det direkta ljudet från monitorhögtalaren kallas tidiga reflektioner. Ett syfte med kontrollrummets design är att minska eller eliminera tidiga reflektioner så att endast det direkta ljudet från monitorhögtalarna når lyssningsområdet.

Fladdereko:

calibration-flutter echoOmråde fritt från reflektioner kring lyssningsområdet:

calibration-reflection-free-zoneDet går att göra många akustiska förbättringar i ett vanligt rektangulärt rum där
man sätter upp monitorhögtalare. Här kommer några förslag med bilder och förklaringar.

calibration-improvements


A

Avgränsa rummets främre hörn med 30 graders vinklar med tungt och kompakt material (betong, tegelstenar, gipsskivor med flera lager etc.). Om materialen är medelkompakta, se till att fylla utrymmet bakom dem med mineralull.

B

Använd en kombination av ljudabsorberande och -spridande material på sidoväggarna. Observera att tunna lager av poröst absorberande material endast minskar HF-reflektioner.

C

Om rummet är tillräckligt stort, använd spridande och absorberande material på bakväggen.

D

Hantera lågfrekvensresonansen med hjälp av stora mängder absorberande material längst bak i rummet och i taket. Noggrant utformade och placerade resonatorabsorberare kan också användas.

E

Använd en kombination av ljudabsorberande och -spridande material ovanför lyssningsområdet för att minska reflektioner från taket.