Återvinning och material

Genelecs produkter är utformade för att kunna ge dig många år av felfri prestanda, oavsett om du använder dem i krävande, professionella AV-miljöer eller njuter av dem hemma.

Auktoriserade Genelec-återförsäljare runtom i världen kan tillhandahålla professionell reparationsservice och ge skadade enheter nytt liv – långt efter att de har slutat tillverkas.

Om din Genelec-produkt har skadats så att den inte går att reparera eller om du inte har användning för den längre, kassera den på korrekt sätt på en godkänd återvinningsanläggning enligt lokala bestämmelser.

– Högtalarnas element innehåller olika typer av material, vilket innebär att de ska tas isär innan återvinning.
– Vågledaren DCW är gjord av aluminium eller plast, varav båda materialen kan återvinnas.
– Kabinettets isoleringsmaterial består antingen av fiberull, glasull eller en blandning av linne och ull. Fiber- och glasull kan återvinnas och linne- och ullblandningen kan brännas eller komposteras.
– Förstärkarplattorna är gjorda av aluminium och kan återvinnas efter att alla elektroniska komponenter avlägsnats.
– Förstärkarhöljen för rackmontering är gjorda av pressat stål och kan återvinnas.
– Elektroniska komponenter kan återvinnas enligt lokala återvinningsregler för elektronisk utrustning. Inga förstärkarkomponenter får brännas.
– Kablar och anslutningsdon kan återanvändas till andra tillämpningar eller återvinnas enligt lokala återvinningsregler för elektronisk utrustning.

Kabinettmaterial

Genelec använder två huvudtyper av material i kabinett: aluminium eller MDF.

Aluminium är ett utmärkt material för högtalarkabinett. Dess låga densitet och styvhet ger lättare kabinett med tunnare väggar än vad som vore möjligt med andra material. Aluminium fungerar även otroligt bra som EMC-skärmning för förstärkaren. Ca 94 % av aluminiumet som används i våra kabinett är återvunnet och kommer från tre huvudsakliga källor: pantburkar, gamla bildelar och skrot från tillverkning av nya aluminiumkomponenter.

MDF är ett traditionellt material för tillverkning av kabinett och även lämpligt för tillverkning av högtalare. MDF är en bearbetad träprodukt som tillverkas genom att man bryter ner löv- eller barrträ till träfibrer som sedan blandas med vax och lim. Därefter formar man skivor med hjälp av tryck och höga temperaturer. Den miljöpåverkan som uppstår till följd av MDF har blivit mycket mindre med åren och i dag görs många MDF-skivor av en rad olika slags material. Genelec använder dock för närvarande endast MDF som är gjort av trä.

Förpackningsmaterial

Genelec använder två huvudtyper av material i sina ytterförpackningar: kartong och plywood. Innerförpackningarna består av plast- och pappersmaterial. När vi designar våra förpackningar strävar vi efter att minska deras miljöpåverkan både under tillverkning och transport.

Efter att du packat upp din produkt bör du förvara förpackningsmaterialet på en säker plats ifall du skulle behöva transportera din produkt igen. Det är alltid säkrast att använda originalförpackningen när du ska skicka din produkt för reparation, men om du är säker på att du inte längre behöver förpackningsmaterialen ska de kasseras på rätt sätt. Kartong och plast kan återvinnas eller brännas på en avfallsanläggning, plywood kan återvinnas eller brännas på en särskild avfallsanläggning med höga temperaturer. Metalldelarna i våra plywoodlådor kan också återvinnas.