Om oss

Vi är glada över att du har kommit för att lära dig mer om vårt innovativa och hållbarhetsmedvetna företag, som är byggt på en grund av respekt och ren passion för sanningsenligt ljud. Här finner du vår historia, våra värderingar och vad som driver oss.

Vi är glada över att du har kommit för att lära dig mer om vårt innovativa och hållbarhetsmedvetna företag, som är byggt på en grund av respekt och ren passion för sanningsenligt ljud. Här finner du vår historia, våra värderingar och vad som driver oss.

Mission


Vår mission är att hjälpa våra kunder att uppfylla sina drömmar genom att erbjuda dem en så naturtrogen ljudåtergivning som möjligt.

Vision


Vår vision är att vara det mest eftertraktade varumärket inom Professional Audio Monitoring samt inom utvalda, kvalitetsmedvetna nischmarknader.

Värderingar


Våra värderingar inkluderar övertygelse, entusiasm, ärlighet, respekt och rättvisa.

Arv

Vårt företags världsbild bygger på vår vision, mission och våra värderingar.

Sedan företaget grundades har Genelec skapat lyssningsverktyg för audioproffs, och detta är kärnan i vår mission. Vårt syfte är att lyssna på våra kunder, förstå deras utmaningar och lösa dessa i samarbete med dem.

Vi har en lång tradition av att forska och utveckla nya lösningar och teknologier för de mest krävande kunderna i världen. Det är viktigt för Genelec att bygga långsiktiga relationer, baserade på djupt förtroende, med våra kunder, partners och intressenter.

Kvaliteten på våra lösningar har alltid varit oerhört viktig för oss, och det är därför vår design håller i årtionden. Vi kan fortfarande serva även våra äldsta modeller och på så sätt säkerställa att de kommer fortsätta att prestera och ge användarna glädje under många år framöver.

Iisalmi, Finland

Genelecs varumärke bygger på vår finska identitet, men samtidigt är vi djupt internationella i vårt synsätt. Vår fabriks natursköna läge i Iisalmi, vid Porovesisjöns strand, är en viktig del av företagets identitet och dygd.

Naturen, och närheten till naturen, har alltid varit viktigt för människorna på Genelec, och vi har alltid tillverkat våra modeller i Iisalmi. Det finns två viktiga skäl till detta: för det första gör närheten till produktions- och FoU-avdelningarna det möjligt för oss att upprätthålla kvaliteten och hålla våra löften. För det andra är vårt företag en del av samhället i stort, som kan inspirera människor globalt, och vi vill ha en konstruktiv inverkan på samhället omkring oss och bidra till dess välbefinnande och vitalitet.

Kvalitet

Kvalitet är kärnan i Genelecs filosofi och verksamhet. Denna kvalitet är inbyggd i våra verksamhetsmetoder och de krävande riktmärken vi sätter för våra produktionsstandarder och våra partners. Våra produkter och system är designade och tillverkade för att prestera tillförlitligt även i utmanande miljöer, och är regelmässigt i dagligt bruk i årtionden.

Hos Genelec innebär kvalitet att vår teknologi är noggrant designad för att möta användarnas krav, och tillverkas och levereras till kunderna problemfritt. Varje färdig produktdesign har testats och mätts individuellt för att säkerställa kvaliteten.

Vårt totalakvalitets förhållningssätt innebär att vi kontinuerligt förbättrar våra processer, vår teknologi, kapacitet och hänsyn till miljön. Denna pågående utveckling är en del av vår dagliga verksamhet, och vi tror att detta kommer att hjälpa oss att lyckas på lång sikt och främja hållbar tillväxt.

Vi är engagerade i att kontinuerligt förbättra kvaliteten på både vår design och vår verksamhet. Vi är ett ISO 9001-certifierat företag, som följer den senaste versionen (2015) av standarden.

Vi upprätthåller våra kvalitetsnivåer genom kontinuerligt lärande och policyutveckling. Som företag lovar vi att alltid leverera kvalitet, och vi är stolta över allt vi gör.

I slutändan formas kvaliteten på vår design i människors hjärtan och sinnen, baserat på deras egen användarupplevelse.

Design

Genelec-teknologins design speglar vårt företags värderingar, och syftet med vår design har alltid varit att förbättra ljudprestandan, samtidigt som vi skapar en distinkt, visuell identitet.

Innovativ design är en viktig del av vår produktutveckling och har lett till introduktionen av många av våra nyckelteknologier.

Formgivningen av vår familj av modeller strävar efter att kombinera både teknisk och konstnärlig design, genom att ge bästa möjliga prestanda och estetisk njutning. Vår designestetik uttrycker hur konst är närvarande i vårt arbete, och hur våra lösningar representerar livets och naturens skönhet och harmoni.

Vi levererar

Vår verksamhet är rättfram och transparent, och vi arbetar alltid i enlighet med våra värderingar.

Det är viktigt att vi alltid levererar när vi ger ett löfte – oavsett om det är ett marknadsföringsbudskap, en kundkontakt eller en produktupplevelse.

Vårt viktigaste löfte är att ge audioproffs den bästa och mest naturtrogna ljudåtergivningen som är möjlig, så att de ständigt kan förbättra kvaliteten på sitt arbete. För de som lyssnar enbart för nöjes skull vill vi ge den bästa möjliga upplevelsen genom att återge varje detalj i verket – precis som skaparna tänkt att det ska höras. Vi vill att våra kunder ska uppleva kvalitet, förtroende och tillfredsställelse – och känna sig "närvarande" i verket de hör: detta är något vi aldrig kan kompromissa med.

Vi undviker att lova vad vi vet att vi inte kan leverera, och vi är alltid öppna och ärliga om vad vi realistiskt kan uppnå.

Professionella experter

Genelecs kärnverksamhet är att designa och producera teknologier och tjänster för proffs som är experter på ljudproduktion. För dessa krävande yrkesverksamma är kvaliteten, precisionen och tillförlitligheten hos deras verktyg av avgörande betydelse.

Våra medarbetare är också mycket skickliga yrkesverksamma inom sitt område, och deras kompetens och professionalism är grunden för Genelecs innovation, verksamhet och dess framtid.

Genelecs verksamhet har alltid varit baserad på vetenskap, medvetenhet och expertis. Utbildning och kontinuerligt lärande är viktiga delar av vår verksamhet och kommunikation, och vi vill hjälpa våra kunder att förstå varför vår design använder vissa lösningar. Vi tror att delning av information hjälper kunder att fatta beslut baserade på både vetenskapliga fakta och känslomässiga skäl.

Hållbarhet

Hållbar utveckling har alltid varit en kärnprincip i vårt företag och vi anser att det är lika viktigt som lönsamhet och ljudkvalitet. Detta innebär att de miljömässiga, sociala och ekonomiska konsekvenserna av varje beslut beaktas som en helhet.

Vi designar våra produkter och tillverkningsprocesser för att minimera deras miljöavtryck, och vi använder metoder för hållbar utveckling.

Vi följer miljölagstiftningen och tar vårt ansvar som företagsmedborgare på allvar. Bevarandet av naturresurser, effektiv användning av material och elektricitet, och livslängden på våra konstruktioner är alla mycket viktiga för oss.

Vi tror att vårt engagemang för hållbarhet börjar med varje individ, och Genelecs ledning stödjer kontinuerligt detta engagemang på företagsnivå. Som organisation följer vi dessa principer varje dag.

Vår certifiering för ISO 14001 miljöstandarder, tillsammans med individuella produktcertifieringar, visar att Genelec har åtagit sig att uppfylla internationella standarder, som regelbundet övervakas av högt respekterade, oberoende instanser.

Premium

Genelec är ett unikt företag på många sätt, och det vill vi visa genom hela kundrelationen. Vi tror

starkt på att tillhandahålla den bästa möjliga premiumupplevelsen för våra kunder. För att göra detta måste vi först vara stolta över vårt eget arbete, och sedan behandla andra med samma respekt som vi själva skulle vilja bli visade.

Varumärket Genelec har utvecklats utifrån våra kärnvärden och är företagets enskilt viktigaste tillgång – därför är det allas ansvar att vårda det.

Teknologiskt ledarskap

Under hela vår existens har Genelec lett den tekniska utvecklingen av aktiva monitorsystem – och vårt mål har alltid varit att uppnå neutral och naturtrogen ljudkvalitet.

Detta kräver kontinuerlig teknisk forskning och innovation, och ett djupt engagemang för vetenskap och designprinciper. Vårt mål är alltid att utveckla de bästa möjliga lösningarna, som verkligen hjälper vår kund, och det förutsätter att vi är trogna vår mission och samtidigt utmanar oss själva.

Utgångspunkten för varje ny design är att förstå våra kunders problem, och sedan hitta ett sätt att lösa dem. Nya innovationer förlitar sig på konsekvent forskning inom både vetenskap och nya teknologier, samt förståelse för hur marknader och människor fungerar. Att utnyttja teknologi för att tillgodose våra användares behov, och samhällets välbefinnande, är kärnan i allt vi gör. Att möjliggöra kontinuerligt lärande, identifiera förmågor, stötta varandra och arbeta tillsammans är väsentligt för både teknisk innovation och värdeskapande för kunden.

Lyssna på Vår Soniska Identitet


Detta korta musikstycke är Genelecs speciella Soniska Identitetsspår, som skapades i samarbete med våra partners på Sixième Son. Spårets 7/4-taktart återspeglar de sju bokstäverna i vårt företagsnamn, med ett slag för varje bokstav per takt.