Tidigare modeller


Genelec har sedan 1978 designat högkvalitativa studiomonitorer och högtalare för musik, broadcast, AV och hemmasystem.

Ända sedan dess har vi outtröttligt jobbat med att förnya och förbättra lyssningsupplevelsen för våra kunder, vilket har lett till att vissa modeller har utgått och ny teknologi utvecklats.

Observera att även om vissa produkter på denna sida inte längre tillverkas, fortsätter vi att erbjuda service för dem. Vi uppskattar verkligen att kunna reparera och restaurera äldre Genelec-modeller så att de kan fortsätta tjäna sina ägare i många år!

discontinued

Fel uppstod under bearbetning av mallen.
Java method "com.liferay.portlet.asset.model.impl.AssetEntryImpl.getAssetRenderer()" threw an exception when invoked on com.liferay.portlet.asset.model.impl.AssetEntryImpl object "{entryId=364999, groupId=20152, companyId=20116, userId=31194, userName=Ch5 Ylläpito, createDate=2019-06-18 05:50:21.816, modifiedDate=2022-04-26 10:56:51.122, classNameId=29591, classPK=364991, classUuid=c319cc18-3539-64fe-4493-877e56df8ca0, classTypeId=216002, listable=true, visible=true, startDate=null, endDate=null, publishDate=2018-06-29 11:10:10.037, expirationDate=null, mimeType=text/html, title=<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales=\"en_US,fi_FI,ru_RU,sv_SE,de_DE\" default-locale=\"en_US\"><Title language-id=\"fi_FI\">AIC25 Aktiivinen kattokaiutin</Title><Title language-id=\"ru_RU\">AIC25 Active In-Ceiling Speaker</Title><Title language-id=\"sv_SE\">AIC25 Active In-Ceiling Speaker</Title><Title language-id=\"en_US\">AIC25 Active In-Ceiling Speaker</Title><Title language-id=\"de_DE\">AIC25 Aktiver Deckenlautsprecher</Title></root>, description=<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales=\"en_US,fi_FI,ru_RU,sv_SE,de_DE\" default-locale=\"en_US\"><Description language-id=\"fi_FI\">1aPEqPTnsYMuG84kG8y2qK</Description><Description language-id=\"ru_RU\">1aPEqPTnsYMuG84kG8y2qK</Description><Description language-id=\"sv_SE\">1aPEqPTnsYMuG84kG8y2qK</Description><Description language-id=\"en_US\">1aPEqPTnsYMuG84kG8y2qK</Description><Description language-id=\"de_DE\">1aPEqPTnsYMuG84kG8y2qK</Description></root>, summary=<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales=\"en_US,fi_FI,ru_RU,sv_SE,de_DE\" default-locale=\"en_US\"><Description language-id=\"fi_FI\">1aPEqPTnsYMuG84kG8y2qK</Description><Description language-id=\"ru_RU\">1aPEqPTnsYMuG84kG8y2qK</Description><Description language-id=\"sv_SE\">1aPEqPTnsYMuG84kG8y2qK</Description><Description language-id=\"en_US\">1aPEqPTnsYMuG84kG8y2qK</Description><Description language-id=\"de_DE\">1aPEqPTnsYMuG84kG8y2qK</Description></root>, url=, layoutUuid=, height=0, width=0, priority=0.0, viewCount=0}"; see cause exception in the Java stack trace.

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign articleIdAsString = curEntry... [in template "20116#20152#419311" at line 37, column 13]
----
1<#----------------------------------------------------------------------------- 
2  INIT 
3------------------------------------------------------------------------------> 
4<#assign cmsContentService = serviceLocator.findService("com.ch5finland.genelec.cms.service.CMSContentService") > 
5<#assign cmsContentFormatterService = serviceLocator.findService("com.ch5finland.genelec.cms.service.CMSContentFormatterService") > 
6<#assign profileService = serviceLocator.findService("com.ch5finland.genelec.cms.service.ProfileService") > 
7<#assign profile = profileService.getProfile(request) > 
8 
9  <#-------------------------------------------------------------------------- 
10  if next / prev button clicked (_cur in url), scroll to list 
11  ----------------------------------------------------------------------------> 
12  <#if themeDisplay.getURLCurrent()?contains("_cur=") && entries?has_content> 
13    <#assign portletContainerId = "portlet_" + httpUtil.getParameter(themeDisplay.getURLCurrent(), "p_p_id", false) > 
14    <script> 
15      $(document).ready(function(){ 
16        $('#${portletContainerId}')[0].scrollIntoView( ); 
17      }); 
18    </script> 
19  </#if> 
20   
21<#----------------------------------------------------------------------------- 
22  LOOP ENTRIES 
23------------------------------------------------------------------------------> 
24 
25<#if entries?has_content> 
26  <#if portletDisplay.getTitle() != "Asset Publisher"> 
27    <h2 class="section-heading col-xs-12 text-bolder">${portletDisplay.getTitle()}</h2> 
28  </#if> 
29  <div class="product-cards cards-tight-container mt-4">  
30    <div class="row"> 
31 
32    <#list entries as curEntry> 
33 
34      <#--------------------------------------------------------------------- 
35          INIT ENTRY 
36      ----------------------------------------------------------------------> 
37      <#assign articleIdAsString = curEntry.getAssetRenderer().getArticle().getArticleId() > 
38      <#assign cmsEntity = cmsContentService.getEntityByArticleId(profile, articleIdAsString) > 
39      <#if cmsEntity.getField(profile, "/entity/fields/summary")?has_content && cmsEntity.getLocalizedField(profile, "/entity/fields/summary")??> 
40        <#assign summary = cmsContentFormatterService.getMarkdown(cmsEntity.getLocalizedField(profile, "/entity/fields/summary"))> 
41      </#if> 
42      <#if cmsEntity.getField(profile, "/entity/fields/listPriceEur")?has_content> 
43        <#assign price = cmsEntity.getField(profile, "/entity/fields/listPriceEur")> 
44      </#if> 
45       
46      <#if cmsEntity.getField(profile, "/entity/id")?has_content> 
47        <#assign id = cmsEntity.getField(profile, "/entity/id")> 
48      </#if> 
49       
50       
51      <#if cmsEntity.getLocalizedField(profile, "/entity/assets/listingImage")?has_content> 
52        <#assign listingImage = cmsEntity.getLocalizedField(profile, "/entity/assets/listingImage")> 
53      <#else> 
54        <#assign listingImage = ""> 
55      </#if> 
56  
57      <div class="col-12 col-sm-6 col-md-4 col-xl-3 accessory">  
58        <#if cmsContentService.getUrlForEntity(themeDisplay, cmsEntity.getEntityId())?has_content> 
59          <a href="${cmsContentService.getUrlForEntity(themeDisplay, cmsEntity.getEntityId())}"> 
60        <#else> 
61          <a> 
62        </#if> 
63        <div class="card card-img"> 
64          <div class="aspect-ratio aspect-ratio-4-to-3"> 
65           
66          <#if listingImage?has_content> 
67              <picture>  
68                <source data-srcset="${listingImage.url}?w=250&amp;fm=webp" type="image/webp" class="aspect-ratio-item-fluid aspect-ratio-item-center-middle" srcset="${listingImage.url}?w=250&amp;fm=webp">  
69                <img class="aspect-ratio-item-fluid aspect-ratio-item-center-middle" style="height: 100%; opacity: 1;" data-src="${listingImage.url}?w=250" src="${listingImage.url}?w=250">  
70              </picture> 
71          </#if> 
72          </div> 
73          <div class="card-padding-tight text-dark"> 
74           
75            <h4 class="text-bolder promoItem-title"> 
76              <#if cmsEntity.getLocalizedField(profile, "/entity/fields/title")?has_content> 
77                ${cmsEntity.getLocalizedField(profile, "/entity/fields/title")} 
78              </#if> 
79            </h4> 
80            <div class="text-bolder small promoItem-summary"> 
81              <#if summary?has_content> 
82                ${summary} 
83              </#if> 
84            </div> 
85          <#if price?has_content> 
86            <div class="text-bolder">${price} €</div> 
87          </#if> 
88          </div> 
89        </div> 
90        </a> 
91      </div> 
92 
93    </#list> 
94    </div>  
95  </div> 
96</#if> 
97 
98<style> 
99 
100  .accessory a:hover{ color: black;} 
101  .product-cards { 
102    margin: auto -4px; 
103
104 
105  .card-padding-tight { 
106    padding: calc(10 / 16 * 1em); 
107    min-height: 5em; 
108
109   
110  .cards-tight-container .card { 
111    margin-bottom: 0; 
112  }   
113 
114 
115  .cards-tight-container .row>[class*="col-"] { 
116    padding: 4px !important; 
117
118 
119 
120</style>