Testljudsignaler

Här kan du ladda ner fyra mp3-filer som hjälper dig att utvärdera lågfrekvensåtergivningen i ditt ljudsystem. Dess signaler passar både monitorhögtalare med full bandbredd och subwoofer-system. En signal som endast innehåller en frekvens kallas ton.

Enskilda frekvenser

Den första testsignalen, boink.mp3, är en samling toner med separata frekvenser. Alla är 10 cykler långa. Frekvenserna i den här signalen är 16, 18, 20, 22, 26, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 och 150 Hz. Det finns lite utrymme mellan tonerna för att ditt ljudsystem ska kunna bygga upp kraft. Lägg märke till hur ren tonen låter. Tonen ska vara ren och alla toner ska ha samma nivå. Kontrollera ditt ljudsystem och rum om du hör distorsion, missljud eller skrammel. Det kan bero på högtalarna men även på något annat i rummet som ger resonans eller på ljudutrustningen som skickar signaler till högtalarna. Signalen är användbar för att testa systemets kapacitet eftersom signalen inte är kontinuerlig och belastar systemet på samma sätt som musik samtidigt som den går att analysera och definiera. Börja med en låg ljudnivå och arbeta dig upp. Notera eventuella förändringar.

Ladda ner boink.mp3

Svepton

Den andra testtonen, sweep1.mp3, innehåller en ton som ändras linjärt i frekvenser från 10 till 150 Hz. Signalnivån förblir konstant. Använd den här signalen för att kontrollera vid vilken frekvens ditt system blir hörbart, hur precist ljudnivån förblir konstant över frekvenser och hitta eventuella tydliga dippar (anti-resonans) och toppar (resonans) vid din lyssningsposition. Du kan också identifiera problematiska strukturer i ditt rum, såsom draperiskenor som ger resonans eller skakande möbler vid vissa frekvenser.

Ladda ner sveptonen

Skärt brus

Den tredje signalen, pink.mp3, innehåller brus. Det ”rosa” bruset har särskilda egenskaper (jämn effekt per oktav, effektdensiteten minskar med 3 dB per oktav) som gör alla frekvenser i bruset lika hörbara. Detta gör att det rosa bruset effektivt kan avslöja mycket små skillnader i frekvensgången. Det är en utmärkt signal för att jämföra effekterna från förändringar som du tillämpar i ditt ljudsystem med A/B-metoden. Signalen har ett spektrum som liknar en musiksignal och belastar systemet på samma sätt. Du kan även använda signalen tillsammans med en RTA (Real Time Analyzer) med ett oktavband eller en tredjedels oktavs upplösning.

Download pink noise

Sinusvåg på 85 Hz

Den fjärde signalen, 85Hz_sinewave.mp3, innehåller en ton för justering av fasen på en subwoofer från Genelec. Vissa subwoofer-modeller har ingen inbyggd testtongenerator, så en testton på 85 Hz är bra att ha när du ska justera fasen. Instruktioner för hur man använder den finns i användarmanualerna för subwoofers samt i snabbinställningsguiden. Signalen är i fullskala så sänk volymen innan du påbörjar testet.

Ladda ner sinusvåg på 85 Hz