Principer för hållbar utveckling

Genelecs övergripande mål är att minska vår verksamhets koldioxidavtryck och följa vår certifierade kvalitets- och miljöpolicy.

Vår policy för hållbar utveckling är rangordnad enligt följande prioriteringsområden, med det viktigaste först:

– Förebygga/minimera mängden avfall och reducera energiförbrukningen
– Återanvända restprodukter till deras ursprungliga användningsområden där det är möjligt
– Återvinna avfall till andra användningsområden
– Använda avfall i sekundära syften, t.ex. energiproduktion
– Om inget annat är möjligt, producera icke-återvinningsbart avfall

Det första prioriteringsområdet leder till tillförlitliga produkter med lång livslängd och låg energiförbrukning – allt det som har varit otroligt viktigt för Genelec sedan starten 1978. På ledningsnivå är miljöansvar lika viktigt som våra andra verksamhetsmål och hela företaget står bakom hållbar utveckling.

Miljöaspekter är en del av vårt forsknings- och utvecklingsarbete för produkter och granskningar av designen bekräftar att de fastställda kraven uppfylls. Processen inleds med att fastställa kraven från våra kunder och vilka EU-förordningar och nationella finska bestämmelser som måste följas. I praktiken innebär detta att vi tar hänsyn till varje produkts övergripande miljöpåverkan. Vi har processer för utvärdering av material (inklusive produktförpackningar) med avseende på miljöpåverkan under tillverkning samt för frågor under garantiperioden som rör bland annat energiförbrukning vid användning, service och slutlig återvinning.

Alla aktiva högtalare från Genelec har ett specifik optimerat slutsteg för varje element, vilket ger en balanserad design som inte förbrukar mer energi än nödvändigt. De specifika förstärkarna, strömförsörjningen, delningsfilterkomponenterna, skyddskretsarna och elementen är alla integrerade i högtalarens kabinett, vilket sparar både energi och material.