Produktregistrering

Alla Genelec-produkter har minst 2 års garanti (från och med inköpsdatum) avseende tillverkningsfel som kan påverka produktens prestanda. Genelec och våra distributörer täcker kostnaderna för service och reservdelar under garantitiden.

Som en del av Genelecs hållbarhetsprogram erbjuder vi sedan januari 2015 en utökad reservdelsgaranti på 3 år för alla registrerade produkter (inköpsbevis krävs) utöver den vanliga garantitiden på 2 år. Under den här utökade perioden står Genelec och våra distributörer för reservdelarna utan kostnad. Kunden står för servicekostnaderna.

Varje produkt måste registreras för att den totala garantiperioden på 5 år ska kunna nyttjas.

Gå till MyGenelec för att registrera din produkt:

MyGenelec