Integritetspolicy

Genelecs webbplatser (www.genelec.com, www.genelec.fi, www.genelec.se, www.genelec.dk, www.genelec.cn, www.genelec.jp) och alla underliggande sidor och kampanjsidor på dem drivs av Genelec Oy eller å Genelec Oy:s vägnar. Genelec Oy följer lagar och förordningar som berör personuppgifter och vi värnar om din integritet. Den här integritetspolicyn beskriver vilken typ av information vi samlar in och hur vi använder och hanterar personuppgifter.

När du besöker eller använder Genelecs webbplatser samlar vi in anonymiserade data om ditt besök. Data kan användas för att identifiera dig om du anger dina kontaktuppgifter.

Personuppgifter

”Personuppgifter” innebär information som kan identifiera dig såsom ditt namn, din adress, ditt telefonnummer, din e-postadress eller din IP-adress.

Kort sagt arbetar vi så att dina data…

  1. behandlas lagenligt, rättvist och på ett transparent sätt på individnivå

  2. endast samlas in för specifika, uttalade och legitima ändamål

  3. är tillräckliga, relevanta och begränsade endast till vad som är nödvändigt för de syften de behandlas för

  4. är korrekta och uppdateras vid behov

  5. bevaras i en form som inte gör det möjligt att identifiera innehavaren längre än vad som är nödvändigt för de syften som de behandlas

  6. behandlas på ett sätt som ser till att personuppgifterna hålls säkra.

Du kommer att ombes att ange dina personuppgifter om du till exempel vill ladda ner programvara, registrera dig för vårt nyhetsbrev, registrera dina Genelec-produkter för utökad garanti, gå med i Genelec Community, delta i en av våra tävlingar eller kontakta vår kundservice. Du kommer att få veta det specifika syftet med datainsamlingen i samband med att du anger dina uppgifter.

Det kan till exempel vara att du anger din e-postadress för att kunna ta emot personliga marknadsföringsmeddelanden eller för att anpassa webbplatsen efter dina preferenser utifrån din användning av webbplatsen.

Du kan hantera prenumerationer, dvs. vilken typ av information vi skickar till dig eller när vi kontaktar dig, genom att kontakta oss på mydata@genelec.com. Du kan också begära att vi raderar alla dina uppgifter från vårt register genom att skicka ett meddelande till mydata@genelec.com eller meddela oss via post till Genelec Oy, Olvitie 5, 74100 Iisalmi, Finland.

Observera att om du väljer att få dina uppgifter raderade från vårt system kommer du inte längre att få några meddelanden från oss. Med tanke på detta är det en bra idé att först fundera på att hantera dina prenumerationer, dvs. begränsa vilka meddelanden du får från oss, i stället för att radera alla dina uppgifter från vårt system. Du kan hantera dina prenumerationer via en länk som finns med i alla nyhetsbrev du får eller genom att skicka ett meddelande till mydata@genelec.com.

Vi kommer inte att samla in några personuppgifter om du inte anger dem frivilligt. Vissa av Genelecs tjänster kräver att du anger dina personuppgifter. Vi kan till exempel behöva ha dina personuppgifter om du vill använda, beställa eller prenumerera på en tjänst. I dessa fall används uppgifterna för att upprätthålla din kundrelation med oss.

Hur vi använder din information

När vi samlar in dina personuppgifter specificerar vi syftet med att göra detta.

När du registrerar dina produkter via vår webbplats kommer du att ombes att ange ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer samt uppgifter om ditt köp så att vi ska kunna identifiera dig som köpare av produkterna ifall ett garantiärende skulle uppstå.

Vi samlar in dina uppgifter när du registrerar dig för att få nyhetsbrev, svarar på en enkät, fyller i formulär, öppnar ett serviceärende eller på annat sätt anger information på vår webbplats. När vi ber om feedback från dig vill vi även veta vem vi kan kontakta ifall vi skulle behöva mer information. Om du fyller i en enkät kan du komma att ombes att ange personuppgifter t.ex. för att delta i en utlottning eller för att få kompensation för att du lagt tid på enkäten.

Alla personuppgifter du tillhandahåller kommer att användas för att uppfylla dina önskemål, såsom att få broschyrer, information om Genelecs produkter och tillbehör samt erbjudanden om tjänster. Det kan även hända att vi använder dina personuppgifter för att kontakta dig avseende andra produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig. Om du inte vill bli kontaktad av oss angående andra produkter och tjänster som kan intressera dig kan du be om att vi begränsar kontakten med dig till det ursprungliga syftet som dina personuppgifter samlades in för.

Vi kan komma att använda de uppgifter vi samlar in när du registrerar dig, gör ett köp, prenumererar på vårt nyhetsbrev, svarar på en enkät eller annan marknadskommunikation, surfar på webbplatsen eller använder vissa funktioner på den i följande syften:

• För att kunna ge bättre kundservice när du kontaktar oss.

• För att kunna returnera varor du har skickat till oss för service samt för att skicka marknadsföringsmaterial, ersättningar och priser (om tillämpligt).

• För att skicka e-postmeddelanden om din beställning eller om andra produkter eller tjänster.

• För att följa upp eller fortsätta specifik korrespondens (via chatt, e-post eller telefon).

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Dina personuppgifter skyddas av säkra nätverk och endast ett fåtal personer med särskild tillgång till sådana system kan komma åt dem. Dessa personer är skyldiga att hålla informationen konfidentiell. Dessutom är alla uppgifter du skickar krypterade med SSL-teknik (Secure Sockets Layer).

För att hålla dina personuppgifter säkra tillämpar vi olika slags säkerhetsåtgärder när en användare anger, skickar eller använder sina uppgifter.

Alla finansiella transaktioner sker via en förmedlingsleverantör och inga sådana uppgifter lagras eller bearbetas på våra servrar.

Vi använder cookies

Cookies är små textfiler som sparas på din hårddisk via din webbläsare (förutsatt att du godkänt detta) när du besöker en webbplats eller om du klickar på en länk i ett nyhetsbrev som leder till en webbplats. Cookies gör det möjligt för webbplatsens eller tjänsteleverantörens system att känna igen din webbläsare samt lagra och komma ihåg viss information. Vi använder cookies för att kunna anpassa din upplevelse av webbplatsen så att den matchar dina intressen och preferenser på ett bättre sätt eller bara för att göra det enklare för dig att logga in och använda Genelecs tjänster. Vi använder även cookies för att samla in aggregerade data om trafiken på och användningen av vår webbplats så att vi kan göra den bättre i framtiden.

De flesta webbläsare är inställda på att godkänna cookies. Om du inte vill godkänna cookies kan du ändra inställningarna i din webbläsare så att de inte lagras eller så att du får notiser varje gång cookies förekommer. Om du inaktiverar cookies kan det hända att vissa funktioner som gör din användning av webbplatsen bättre inte längre fungerar. Se inställningarna i din webbläsare eller sök efter information online för att lära dig mer om dessa funktioner.

Det kan även hända att vi samarbetar med tillförlitliga tredje parter som spårar informationen å våra vägnar.

Tredje parter

Som grundregel delar vi inte personuppgifter med tredje parter i form av försäljning eller utbyte.

Vi kan komma att låta tredje parter agera databehandlare för att samla in och analysera data, inklusive personuppgifter, enbart i syfte för att hjälpa oss att förbättra våra produkter, tjänster och webbplatser.

Det kan hända att vi förmedlar dina personuppgifter eller din förfrågan till auktoriserade lokala Genelec-representanter som levererar och underhåller Genelec-produkter i de fall det behövs för att ge dig effektiv service lokalt. Genelecs auktoriserade lokala representanter är uttryckligen förbjudna från att använda eller avslöja dina personuppgifter. Om du är EU-medborgare skickar vi aldrig dina personuppgifter utanför EU utan ditt uttryckliga godkännande.

Observera att vi kommer att lämna ut personuppgifterna om vi anser att det krävs av oss enligt lagar eller förordningar eller i samband med husrannsakan, stämning, domstolsbeslut eller andra juridiska processer.

Google-tjänster på vår webbplats

Vi använder Google AdSense, Google Analytics och Google Demographics and Interests Reports på våra webbplatser för att samla in aggregerade data om användningen av vår webbplats och för att möjliggöra målinriktad marknadsföring på Google-plattformar.

Tillsammans med tredjepartsleverantörer såsom Google använder vi förstapartscookies och tredjepartscookies eller andra tredjepartsidentifikatorer för att samla in data om användarinteraktioner med marknadsföring och andra marknadsföringsfunktioner som är kopplade till vår webbplats.

Du kan alltid välja bort dessa funktioner. Du kan ställa in dina preferenser för marknadsföring från Google genom sidan Google Ad Settings. Alternativt kan du välja bort funktionerna genom att besöka sidan för Network Advertising Initiative Opt Out eller genom att använda webbläsartillägget Google Analytics Opt Out.

Du kan besöka sidan anonymt.

Vi respekterar Do Not Track och använder inte cookies eller marknadsföring när Do Not Track (DNT) finns aktiverat i webbläsaren.

Facebook-tjänster på vår webbplats

Vi använder Facebook-pixeln på våra webbplatser för att samla in aggregerade data om användningen av vår webbplats i syfte att rikta marknadsföring och framhäva inlägg på Facebook.

Barn

Vi riktar inte marknadsföring till barn under 16 år och du kommer inte att kunna förmedla dina personuppgifter till oss om du är yngre än 16 år.

Meddelandepolicy

Vid databrott som kan leda till att dina uppgifter tillfaller tredje parter utan ditt godkännande strävar vi efter att meddela alla som kan ha utsatts för risk inom 72 timmar och alla som utsatts så snart som möjligt.

”Right to be forgotten”

Enligt lagen har du alltid rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter från våra system. Du kan begära att vi raderar alla dina uppgifter från vårt register genom att skicka ett meddelande till mydata@genelec.com eller meddela oss via post till Genelec Oy, Olvitie 5, 74100 Iisalmi, Finland.

Lagringstid för uppgifter

All insamling av personuppgifter som vi gör, görs för ett specifikt syfte. Förutsatt att du inte ber om att få dina uppgifter raderade kommer vi att behålla dem så länge det är relevant för syftet och därefter raderas uppgifterna inom 30 dagar.

Observera att när du uttryckligen ger ditt godkännande till att ta emot våra nyhetsbrev kommer vi att behålla dina uppgifter tills du ber om att ändra detta.

Ändringar till denna policy

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller ta bort denna policy när som helst enligt vårt gottfinnande. Om vi ändrar denna policy kommer vi att lägga ut ändringarna här. Besök därför sidan regelbundet för att hålla dig uppdaterad.

Om vi gör några ändringar av denna policy som vi anser är av betydande vikt kommer vi att be dig godkänna policyn igen.

Den senaste versionen av Genelecs integritetspolicy finns alltid tillgänglig på https://www.genelec.com/privacy-policy.

Du hittar information om alla ändringar av integritetspolicyn:

  • På sidan för vår integritetspolicy

Du kan ändra dina personuppgifter:

  • Genom att mejla oss
  • Genom att ringa till oss
  • Genom att logga in på ditt konto på Genelec Community

Kontaktuppgifter

Kontakta oss genom vår kundservicesida via frågeformuläret om du har några kommentarer eller frågor om den här integritetspolicyn eller vill göra ändringar eller uppdateringar av eller tillägg till dina personuppgifter eller vill få dem raderade.

Innan vi tar emot din begäran om att göra ändringar eller uppdateringar av eller tillägg till dina personuppgifter eller begäran om att få dem raderade kan det hända att vi måste verifiera din identitet för att förhindra att dina personuppgifter behandlas på ett olagligt sätt.