Inköpschef Kyösti Janatuinen

”Inköp görs i nära samarbete med avdelningarna för FoU, produktion, försäljning, ekonomi, marknadsföring och kvalitetssäkring. Det är ett väldigt intressant arbete”, säger Genelecs inköpschef Kyösti Janatuinen.

Kyösti Janatuinen studerade IT när han sommaren 1993 knackade på dörren hos Genelec och frågade efter sommarjobb. Upplägget fortsatte under fem somrar och Janatuinen fick lära känna hela tillverkningsprocessen ordentligt, från leverans till montering och de olika faserna i tillverkning av elektroniska komponenter och test av produkter.

Han blev fast anställd på Genelec 1998 då han fick erbjudandet att hjälpa produktionschefen med inköp av material. Han fick ställa sig olika frågor: Har produktionen tillgång till tillräckligt med material? Är kvaliteten tillräckligt bra? Varifrån köper vi materialet? Efter några år tog Genelecs första inköpare på heltid över ansvaret för alla inköp för produktionen.

”Det kan verkligen kännas som ett pussel! Att ha gått igenom de olika tillverkningsfaserna i början var verkligen användbart för mig”, säger han.

Inköpschefen kontaktar underleverantörer och ansvarar för budgivning, inköpskontrakt, reklamationer och till viss del granskning: Han håller kontakten med underleverantörerna för att säkerställa att de agerar enligt avtalen och att kvalitetskraven uppfylls. Genelec har flera hundra underleverantörer. Runt hälften av dem tillhandahåller standardmaterial och den andra halvan står för specialiserade artiklar enligt specifikationer från Genelecs avdelning för forskning och utveckling.

”FoU kommer hela tiden med nya tekniska innovationer för att förbättra produkterna, ibland på en otroligt detaljerad nivå. Detta innebär att både inköpsansvariga och leverantörer måste fundera över svåra frågor. Man kan tänka sig att saker skulle kunna göras på ett enklare sätt, men vi gör dem på vårt sätt på Genelec”, ler Janatuinen.

Han uppskattar sitt mångsidiga arbete. Många olika typer av material tillverkas genom olika metoder och köps in från olika leverantörer. Det finns också utmaningar när det kommer till materialens tekniska lämplighet och prestanda. Leverantörer i olika länder har olika affärskulturer och man måste ha kunskap om dem. Man kan anpassa sig till dem eller försöka strukturera om dem så att ett samarbete blir möjligt.

”Mängden inhemska material i våra produkter är mycket stor. Vi köper material lokalt om det är smidigt och kostnadseffektivt”, förklarar Janatuinen.

Vi tar hänsyn till hållbarhet när vi väljer leverantörer, inklusive förpackningsmaterial för de inkommande varorna och levererade produkterna samt transport. Vi prioriterar saker som att minska mängden avfall, återvinning, cykla till jobbet, alternativ för energibesparing och mer.

”Det här är en arbetsplats där det alltid finns utmaningar. Vi strävar hela tiden efter att göra saker bättre överallt i företaget. Vi fokuserar på detaljerna så att allting kopplas till våra värderingar och vår vision. Hela kedjan från leverantör till kund – produkter, tjänster, planering av olika funktioner, hur vi gör för att genomföra planerna och hur människor jobbar – fokuserar på hållbarhet. Det är delarna som utgör helheten, och kanske även en speciell helhet: Genelec.”