Teamledare för akustik, Jussi Väisänen

”Varje dag inom FoU är en dag med problemlösning. Man måste hantera den osäkerhet som finns när man aldrig vet hur planerna kommer att fungera i verkligheten. Eftersom det tar lång tid att få produkterna färdiga blir tillfällena att fira ganska få. Jobbet kräver uthållighet och ödmjukhet och passar nog den lutheranska karaktären. Det kan vara en utmaning att fortsätta hålla ångan uppe i vardagen”, säger Jussi Väisänen.

När problemet till exempel är något missljud i en högtalare måste man hitta exakt vad det är som orsakar det. När man börjar mäta ljud får man fram massor av olika variabler. Men att förstå de kausala relationerna mellan variablerna är inte alltid så lätt. Det är viktigt att ha en god problemlösningsförmåga: Förmågan att se problemet och dela upp det i mindre delar.

Som ung fysiker hade Jussi Väisänen arbetat på Genelecs FoU-avdelning i cirka fyra år innan Ari Varla gick bort 2008. Att ersätta en oersättlig och otroligt respekterad ljudtekniker kändes som en omöjlig uppgift. ”Plötsligt var det jag som var chef över ljudteknik”, minns han. ”Skorna jag skulle fylla var väldigt stora, och min resa från student till specialist var alldeles för kort. Utvecklingen av 8260 kändes tung. Jag fick till och med hjärtklappning, vilket jag aldrig upplevt tidigare. Men det var jag själv som satte den pressen på mig – inte företaget. Och efteråt var jag mycket starkare och säkrare i mig själv.”

Jussi Väisänen började jobba med att bara vara sig själv och jobba på sitt eget sätt. Nu betonar han vikten av social kompetens på jobbet och är facklig representant.

”Det fungerar inte att ha attityden att man redan vet allt. Eftertanke och empati hjälper en att förstå hur andra tänker. Många av oss lever efter våra vanor, och svåra händelser i livet leder till en cynisk och negativ inställning.” De svåra frågorna måste diskuteras och lösas. Efter det återstår bara problemen med oavsiktlig kommunikation.

Jussi tror även på vikten av att dela sina kunskaper med andra. ”Teamarbete är ett bra verktyg för att dela sina insikter. Man måste dela med sig av vad man vet och lära sig att jobba tillsammans med andra. Det finns inget att förlora på att dela vad man vet med andra.”

Jussi uppskattar att man alltid kan fråga om hjälp på Genelec om man har ett problem.

”Det är ett bra företag men det är inte en välgörenhetsorganisation. Jag respekterar faktumet att detta är ett familjeföretag. Det innebär kontinuitet, engagemang och investering i forskning och utveckling.”

Under de senaste åren har Väisänen koncentrerat sig på utvecklingen av de nya koaxiala trevägshögtalarna som kommit att kallas The Ones. Hans dagar har gått ut på att utvärdera detaljerna i varje ny design och idé. Hur påverkas materialet av extrema temperaturer? Hur påverkar formen prestandan? Hur fungerar limmet? Kommer produktionen att gå tillräckligt smidigt för att vara lönsam? Finns det sätt att minska antalet komponenter på och därmed underlätta lagerhållningen? Och alla svar leder till nya frågor. Var kommer Genelec att stå om 5 eller 10 år? I vilka riktningar är ljudvärlden på väg? Vad behöver kunderna och hur kan vi leverera det? Stämmer lösningen överens med Genelecs företagsvärderingar?

”Vår teknik och vårt hårda jobb syns inte på ytan av den vackra högtalaren när den är färdig. Högtalare bedöms utifrån deras ljudkvalitet, inte de blinkande lamporna”, ler Jussi.