Chef för forskning och utveckling, Aki Mäkivirta

Aki Mäkivirta började på Genelec 1995 efter att tidigare arbetat på Nokias forskningscenter. Han lärde känna Ari Varla i samband med ett samriskprojekt mellan företagen, inom vilket de tillverkade en högtalare med digital signalbearbetning. Innan dess var de aktiva monitorhögtalarna baserade på analog filtrering och signalbearbetning. Mäkivirta demonstrerade hur man kunde byta ut de analoga filtren mot digital bearbetning med hjälp av 1031A. Genelec erbjöd Mäkivirta ett jobb inom forskning och utveckling.

Forsknings- och utvecklingsteamet bestod av ett litet och sammansvetsat gäng. ”Det var intressant att se hur djupt engagerade Ari Varla och Topi Partanen var i sitt arbete – det är något man inte ser särskilt ofta. Båda hade starka personligheter och deras jobb var både en hobby och en stor del av livet. Precis som Ilpo var de otroligt engagerade i att genomföra sina idéer”, säger Mäkivirta.

”Vi gjorde modiga saker i den digitala teknikens begynnelse. Vi utvecklade ett nätverk för högtalare som gjorde att man kunde styra dem (Genelec Loudspeaker Manager, GLM™) och programvara som kunde kalibrera monitorhögtalare (AutoCal™). Man hade inte använt den typen av teknik i branschen innan och den är fortfarande såpass omfattande och effektiv att det inte finns någon annan jämförbar teknik på marknaden i dag. Men att utveckla så pass imponerande tekniker kräver stora investeringar och vi behövde veta att den skulle fungera förr snarare än senare. Det fanns en önskan om att börja marknadsföra den nya produkten så snart som möjligt. Men Ilpo uppmuntrade oss och trodde på oss hela vägen.”

Det som blev känt som SAM™ (Smart Active Monitoring) var redo att släppas på marknaden 2006, då 8240A och 8250A lanserades samtidigt som GLM™. Högtalarna hade automatisk rumsåtergivningsstyrning som analyserade den akustiska miljön de befann sig i och anpassade högtalarna efter den. De första modellerna levererades till sändningsstudior som krävde absolut perfekta resultat. Feedbacken var helt och hållet positiv och SAM gav snabbt Genelec ett försprång gentemot konkurrenterna.

”Om du vill hitta ett nytt sätt att göra saker på måste du skapa något helt nytt”, säger Aki, nu forsknings- och utvecklingschef på Genelec. ”Vi måste ha en uppfattning om hur vi vill att människor ska agera för att processen ska fungera bra. Att säga åt folk vad de ska göra eller sitta och vänta på nästa beställning är fel inställning. Det är fortfarande möjligt att vara kreativ och få sina idéer förverkligade på Genelec”, tillägger han.