Smart IP Manager

För att uppfylla installatörers specifika behov erbjuder Smart IP Manager en stor uppsättning verktyg för att lösa specifika ljudinstallationsproblem. Här ingår bland annat "device discovery", equalizer samt systemorganisering och statusövervakning. Detta innebär betydligt mindre arbetstid för installatörer, samtidigt som man säkerställer att högtalarsystemet med Smart IP presterar med utomordentlig klarhet och taltydlighet – även i akustiskt krävande miljöer.


Kraft till installatören

Programvaran Smart IP Manager är särskilt utformad för att användas av installatörer vid konfigurering av system och möjliggör konfiguration av ett nästintill obegränsat antal rum, zoner, högtalare och ljudkanaler. En öppen uppsättning API-kommandon möjliggör integrering av Smart IP-högtalare i ett hemautomationssystem. Slutanvändaren kan då styra enkla parametrar som ström till/från, volym, högtalarens aktivitet samt ett antal förprogrammerade ljudinställningar.

Kraft till högtalaren

För att hantera krävande akustiska miljöer integreras Smart IP Manager med högtalarens interna DSP för att möjliggöra analys och korrigerande utjämning av eventuell negativ påverkan från akustiken i rummet i kombination med reglering av fördröjning och nivåjustering. Högtalarens interna minne kan återskapa inställningar direkt, vilket möjliggör snabb och korrekt konfigurering i alla miljöer.

Genelec

Smart IP Manager

Levereras med:

Ladda Ner

Kontakta din lokala Genelec-distributör för mer information.

Genelec

Smart IP Manager


Referenser

Hitta Din Återförsäljare

Ange din stad för att hitta din närmaste Genelec-återförsäljare

Filters
X Filters
All
Studio Monitorer
Ljudsystem för hemmet
AV Installation
Teknisk Support
Showroom
Experience Centre
SAM Certified
Smart IP Certified
Land

hello

Got Questions?


Search our support portal for articles on frequently asked questions:

You can also submit an enquiry to our customer support team here.