Respekt för miljön

Långa livscyklar inom design, stöd för cirkulär ekonomi och kontinuerlig kontroll av vårt klimatavtryck. Detta är bara några av våra metoder för att skydda vår miljö.


Design som håller länge

Vårt engagemang i att bygga högtalare som håller i decennier är mycket tack vare den finska natinella radion och TV'n YLE, som redan 1976 letade efter en aktiv monitorhögtalare till sitt nya radiohus.


YLE behövde en pålitlig högtalare som var enkel att reparera och hade en lång livscykel. Så skapades vår första modell, S30, framtagen för YLE med de kriterierna i åtanke.

Detta satte riktmärket för varje Genelec-design som följde, var och en byggd för att hålla länge, med total tillförlitlighet och ett långtida reservdelsstöd.

Den filosofin gäller än idag, och vårt serviceteam servar fortfarande högtalare som är över 40 år gamla, så att de fortsätter att prestera glädja sina ägare.
Ilpo Martikainen och S30.

Alla våra modeller kommer med två års reservdelsgaranti, med ytterligare tre år till de som registrerar dem online hos oss. I skarp kontrast till vad som har blivit en allt mer slit- och slängvärld, fortsätter vårt engagemang för att tillhandahålla reservdelar många år efter att en modell har lagts ner.


Cirkulär ekonomi

Vi började använda högtalarkabinett i aluminium redan 1996 med vår 1029A-modell, och numera är de allra flesta av våra kabinett gjorda av detta otroligt mångsidiga material. Men det formgjutna återvunna aluminiumet som vi använder är skapat av metallskrot och är cirka 95 % effektivare att producera än produktionen av primäraluminium, vilket sparar betydande mängder energi.

Andel av återvunnen aluminium i våra produkter (%)

Vi har använt aluminium i vår design sedan 1996, och vi föredrar nu återvunnet aluminium - som är mycket mindre energikrävande att producera. År 2020 var 97 % av allt aluminium vi använde återvunnet.


Vi strävar också efter att förebygga och minimera uppkomsten av avfall, men om det uppstår något kommer det återanvändas eller användas för sekundära ändamål såsom energiproduktion. Det minst önskvärda alternativet är att producera icke-återvinningsbart avfall, och det är något som vi försöker undvika så långt det är möjligt. Den här grafen visar andelen avfall som vi återvinner årligen.

Årlig avfallsåtervinning (%)

2021 återvann vi 60% av allt avfall, och vi har satt ett återvinningsmål på 65% för 2022.


Denna ökning av den cirkulära ekonomin innebär att vi också har utvecklat några nya affärsmodeller, inklusive initiativet Genelec Certified Pre-Owned™ initiative. Våra certifierade Pre-Owned högtalare har provats och godkänts av våra service-experter och har en två års garanti. Urvalet av högtalare omfattar allt från nuvarande modeller till en och annan vintagepärla. Var och en av dem levererar på samma prestandanivå som när de var nya.


Mäta vår påverkan

För att bättre förstå vår övergripande miljöpåverkan började vi övervaka våra utsläpp av växthusgaser (GHG) 2020 enligt Greenhouse Gas Protocol, som ger ett standardiserat sätt att beräkna och mäta dessa utsläpp.

Protokollet delar in utsläppen i tre 'Scopes', där Scope 1 inkluderar direkta utsläpp från våra företags anläggningar och fordon, Scope 2 omfattar indirekta uppströmsaktiviteter såsom energiköp, medan Scope 3 fokuserar på indirekta aktiviteter både uppströms och nedströms, inklusive områden som t.ex. affärsresor, godstransporter och mycket mer.

Scope 2 utsläpp från köpt energi (Genelec Oy, Finland)

(Data i år / tCO2e)


Utsläppen mäts i ton och CO2e står för "koldioxidekvivalenten". Detta är standardenheten som används för att jämföra och redogöra för utsläpp från olika växthusgaser, baserat på deras globala uppvärmningspotential.

För att identifiera de områden som erbjuder störst förbättringspotential måste alla tre Scopes utvärderas noggrant, och detta komplexa men mycket viktiga arbete pågår. Vår ursprungliga plan för att släppa Scope 1, utsläppsprotokollet var 2022. Det har ändrats till 2023 på grund av att vi kände att det är nödvändigt att inkludera en tredje part som granskar våra uträkningar.

Age Distribution (Oy and subsidiaries)

(Data in years / percentage.)


Women working in Genelec (Gender distribution)Duration of Employment (Oy and subsidiaries)

(Data in years / percentage.)


Countries of Genelec Employees


Countries of Genelec Suppliers


Countries of Suppliers


Usage % of recycled aluminium per all aluminium used


Traffic

  • Hourly
  • Daily
  • Weekly
  • Monthly

Traffic

Greenhouse gas calculations (Genelec Oy, Finland)

(Data in years / tCO2e)