Samarbeten och sponsring

Sponsring av noggrant utvalda evenemang eller projekt är en viktig del av vårt engagemang som företag. Vi får varje år hundratals förfrågningar om sponsring och/eller donationer som leder till ekonomiska bidrag och/eller bidrag i form av utrustning till stöd projekt med ett gott syfte.

Vi skulle gärna vilja stötta alla fantastiska initiativ och organisationer, men på grund av våra befintliga sponsorskap, projektens relevans och vår budget har vi inte möjlighet att tacka ja till alla. Vi strävar efter att uppnå balans mellan projekt som stöttar samhället, miljön, idrott, utbildning, hälsa, konst och kultur.

När vi utvärderar potentiella sponsorsamarbeten fokuserar vi på de som stämmer överens med våra värderingar, vår vision och syftet med vårt varumärke. Mer information om detta finns på www.genelec.com/philosophy-and-history. Vi väljer främst projekt som har en tydlig koppling till ljudbranschen och särskilt sådana som ger mottagarna någon form av utbildning.

Observera att Genelec inte stöttar projekt som rör:

– våldsamt, farligt eller extremt beteende
– tobak, alkohol eller annat som har en negativ påverkan på människors hälsa eller miljön
– spel och betting
– diskriminering eller spridande av diskriminerande budskap

På grund av den stora mängden förfrågningar om sponsring vi får, ber vi er att skicka alla sådana förfrågningar digitalt via ansökningsformuläret nedan. Vi kommer att kontakta dig om vi har några frågor angående din ansökan.

Genelec behandlar alla ansökningar konfidentiellt och alla personuppgifter som tillhandahålls kommer endast att användas i syftet att bedöma ansökan. Utvärderingstiden för sponsorförfrågningar är 60 dagar och på grund av den stora mängden ansökningar har vi endast möjlighet att svara dem vars ansökningar har godkänts. Om du inte får något svar från oss inom 60 dagar innebär det tyvärr att din ansökan inte har godkänts.

Observera att Genelec förbehåller sig rätten att skydda sitt varumärke och sin företagsidentitet. Användningen av logotyper, typsnitt, färger och bilder som är kopplade till Genelec måste följa Genelecs riktlinjer för visuell identitet. Våra marknadsföringsmedarbetare finns tillgängliga för att hjälpa till med alla frågor om dessa riktlinjer.

Fyll i formuläret här:

Sponsorskapsformulär