Certifieringar för hållbarhet

På Genelec tror vi att det bästa sättet att tjäna våra kunder och anställda är att ta tillvara på den samlade visdomen i världen för att driva vårt företag på det ansvarsfullaste sättet som är möjligt. Därför följer vi både ISO9001 standard kvalitetshantering och ISO14001 standard för miljöhantering.


ISO 9001

ISO 9001 bygger på kvalitetsledningsprinciper inklusive ett starkt kundfokus, motivation och engagemang från högsta ledningen, processinställning och ständiga förbättringar. Att följa ISO 9001 bidrar till att säkerställa att våra kunder alltid får konsekventa produkter och tjänster av god kvalitet.ISO 14001

ISO 14001 skapar ramverket som gör att vi kan upprätta ett effektivt miljöledningssystem. Detta ger både oss och våra kunder förtroendet att veta att vårt företags miljöpåverkan kontinuerligt mäts, hanteras och förbättras.EKOenergy Certificate

Certifierad förnybar energi spelar en nyckelroll för att minska våra koldioxidutsläpp och minimera de negativa miljömässiga och sociala effekterna av vår verksamhet.

Vår fabrik byggdes 1985 för att minimera energislöseri genom sin användning av värmeåtervinning och generös isolering genomgående. Vårt engagemang för förnybar energi började när vi gick från olja till en kombination av vind- och vattenkraft, och vår senaste fabriksexpansion har över 450 takmonterade solpaneler.

Energin som vi köper är EKOenergy-certifierad och uppfyller stränga hållbarhetskriterier och hjälper till att finansiera projekt som bekämpar energifattigdom.D&B Certificate

Finansiell stabilitet är nyckeln till att driva ett hållbart företag, så vi är stolta över att tillhöra den lägsta riskkategorin i den internationellt respekterade Dun & Bradstreets kreditriskklassificering. Beviljat av Bisnode Finland har Genelec den lägsta kreditrisken (kategori 1), vilket innebär att vi bland annat har bättre betalningsbeteende än genomsnittet av ekonomiska indikatorer.Kauppalehti Framgångsföretag Certifikat

Baserat med en jämförelse av finansiella nyckeltal, rankas Genelec OY bland de bästa överlag och i sitt segment bland Finska företag. Certifikatet är en utmärkelse för en pålitlig partner. Det baseras på sex olika områden: Tillväxt, lönsamhet, resultat, likviditet, pålitlighet och finansiell stabilitet.