Människor och samhället

Vi tycker att människorna inom vår organisation är vår största tillgång. De gör oss mångsidiga, skapar en stor diversifiering av kompetens och kreativitet och främjar inovation.

För att främja mångfald och inkludering på Genelec, behandlar vi alla med värdighet - och vi är fast beslutna att respektera varje anställds mänskliga rättigheter.

För att skapa mer mångfald i vårt rekryteringsförfarande har vi testat en "blind" anställningsprocess, där ansökningar granskas utan att den sökandes personuppgifter är synliga. Även om denna process inte tillämpas på varje enskild position, är vårt mål att använda den när det är möjligt. Vi förstår också att funktionshinder eller sjukdom kan påverka en anställds förmåga att arbeta, så vi är alltid öppna för att erbjuda möjligheter att arbeta flexibelt eller deltid, beroende på den anställdes personliga situation.

Dessutom är anställda med sensoriska eller andra funktionshinder varmt välkomna på Genelec eftersom det ytterligare främjar mångfald och ökar meningsfullheten i vår företagskultur.

*All anställningsdata nedan är från år 2022.

Anställdas åldersfördelning (Genelec Oy och dotterbolag)

Vi har en bred åldersfördelning bland vår personal, vilket medför en rik blandning av ungdom och erfarenhet.*
(Data i år / procent).
Könsfördelning bland anställda (Genelec Oy och dotterbolag)

En jämn könsfördelning är viktig för oss, och det finns kvinnor i vår styrelse, som ansvarar för våra ekonomi-, produktions- och HR-avdelningar, leder vårt dotterbolag i USA och jobbar i nyckelpositioner på vårt kontor i Peking. Data här är baserad på våra anställdas egendefinierade kön.*


Anställningslängd (Genelec Oy och dotterbolag)

Vi har personal som stannar länge och är stolta över att mer än en tredjedel av de anställda har varit med oss i tio år eller mer.*
(Data in år / procent).


Anställdas placering baserat på region. (Genelec Oy och dotterbolag)

Att ha direktkontakt med kunder lokalt i nyckelmarknader är viktigt för oss, så vi har stadigt byggt upp ett nätverk med dotterbolag och regionala affärsansvariga i tio länder.*Att odla innovation och lärande

Att uppmuntra alla våra anställda att hjälpa till att utveckla företaget tillsammans är en hörnsten i vår kultur, eftersom vi har en lång historia av att vårda innovation inom företaget.

Vi har hittat ett bra sätt att implementera detta genom ett pågående program för medarbetarinitiativ och en vanlig idé-tävling, där alla anställda kan föreslå och dela sina idéer med hela företaget. Genom åren har dessa initiativ och tävlingar genererat några fantastiskt smarta idéer som verkligen har hjälpt oss att ständigt växa och förnya oss.

production Vilma

Fortsatt lärande och professionell utveckling uppmuntras starkt inom hela företaget, och specifikt för våra fabriksanställda ger vi möjligheten att rotera jobb. Detta är ovärderligt för att ge en bredare medarbetarupplevelse, lägga till variation och intresse, hjälpa till att utveckla nya färdigheter - och se till att varje anställd matchas med en tillfredsställande roll man trivs med.

Samhälle

Som företag är vi förbundna med samhället, och därför är det avgörande att utveckla kontakter med externa organisationer och samhället i stort. Ingenstans är detta viktigare än inom konst, utbildning och träning.

Vi stöttar stolt Kuopio Dance Festival, den största och mest mångsidiga årliga moderna dansferstivalen i Norden. Detta evenemang tar den internationella danskonsten till Finland varje år och främjar kulturell mångfald och hjälper till att stödja vår lokala konstnärliga gemenskap.


Inom utbildningssektorn har det mångåriga samarbetet med Aalto-Universitetet i Helsingfors genererat ett konstant idé-flöde till våra program för forskning och utveckling. Det hjälper oss att utforska nya områden som helt enkelt inte varit möjligt utan expertis utifrån.

Inom världen för musikutbildning är vi en stolt sponsor av John Lennon Educational Tour Bus, som hjälper unga talanger att utvecklas genom att erbjuda gratis digitala workshops inom media-produktion på skolor i USA och Kanada.

The Lennon Bus USA
John Lennon bussen på väg i USA.

Vi stöttar även organisationer såsom The Music Works i Storbrittanien, som specialiserar sig på att jobba med unga människor som stöter på hinder inom musik, i skolan och i livet. Genom att engagera sig i ungdomar som vill skapa musik, bygger de självförtroende och motivation - vilket ger dem möjlighet att förbättra sina chanser i livet.

music works
The Music Works, Gloucester, UK. Photo credit: Lasalo Elia Photography.

Slutligen har vår egen passion för utbildning lett till bildandet av initiativen G LearningLab och G SongLab.

GSongLab helsinki web
G SongLab Workshop i Helsingfors.

G LearningLab är vår portal online som ger tekniker och artister tillgång till ett brett utbud av utbildningsmaterial, så att de kan lära sig mer om teknologier och metoder som formar den moderna ljud-världen. Utvecklad i samarbete med erfarna lärare, är forumet G SongLab framtaget för unga människor mellan 13-28 år, för att låta de utveckla färdigheter inom låtskrivande och musikskapande i en säker och stöttande miljö.

Age Distribution (Oy and subsidiaries)

(Data in years / percentage.)


Women working in Genelec (Gender distribution)Duration of Employment (Oy and subsidiaries)

(Data in years / percentage.)


Countries of Genelec Employees


Countries of Genelec Suppliers


Countries of Suppliers


Usage % of recycled aluminium per all aluminium used


Traffic

  • Hourly
  • Daily
  • Weekly
  • Monthly

Traffic

Greenhouse gas calculations (Genelec Oy, Finland)

(Data in years / tCO2e)