Att välja rätt monitorhögtalare

En ”monitor” är per definition en enhet som observerar, övervakar, kontrollerar, varnar eller registrerar uppgifter om något. En monitorhögtalare, eller studiomonitor, är mer än bara en högtalare med bra ljud. Det är en enhet som används vid inspelning, mixning eller sändning av ljud i en miljö där korrekt lyssning är nödvändig. En monitorhögtalare är ett professionellt verktyg.

En referenshögtalares uppgift är att verklighetstroget återge källan som man lyssnar på. Den får inte lägga till, ta bort eller dölja något. En sådan monitorhögtalare ska placeras på en optimal position i rummet med minimal påverkan från omgivningen. Resultatet vi hör utgörs av kombinationen av vår lyssningsförmåga, monitorhögtalarens prestanda och rummets akustik.Grundläggande ljudteknik

Ljud är tryckvågssvängningar i sammantryckbara medier som luft eller vätskor. Ljud färdas i en hastighet på cirka 344 m/s (1 130 fot/s). Det tar 3 millisekunder för ljud att färdas 1 meter (3,3 fot).

I frifältsförhållanden (inga väggar, golv eller tak) minskar ljudvolymen med 6 dB när avståndet fördubblas.

AvståndLjudnivåVolymminskning
1 m100 dB0 dB
2 m94 dB-6 dB
4 m88 dB-12 dB

Ljudnivån ökar med 3 dB när förstärkarens effekt dubblas.

Förstärkarens effektLjudnivåVolymökning
100 W85 dB0 dB
200 W88 dB+3 dB
400 W91 dB+6 dB

Industristandardreferensen för ljudtrycksnivå (SPL) för ljudproduktionsarbete för bio och TV är mellan 82 och 85 dB vid lyssningspositionen.Frekvensspektrum

Frekvensspektrumet för en elektrisk signal definieras som ”fördelning av amplituder som en funktion av frekvensen hos vågorna i en signal”. Det hörbara frekvensspektrumet omfattar 10 oktaver (upp till 40 Hz, 80, 160, 320, 640, 1 280, 2 560, 5 120, 10 240, 20 480 Hz) som enkelt kan dela upp spektrumet enligt följande.

Mycket låga frekvenser 16–40 Hz
40–80 Hz
Lägsta hörbara oktaven för människor.
Lågfrekvensmusik, bastrumma, basinstrument.
Låga frekvenser 80–160 Hz
160–320 Hz
Låga tonlägen på en flygel.
”Nyckelhåls-C” på ett piano.
Mellanregisterfrekvenser. 320–1 280 Hz Mellanregisterfrekvenser i musik.
Mellanhöga frekvenser. 1 280–2 560 Hz
2 560–5 120 Hz
Frekvensregistrets nedre övertoner för de flesta instrument.
Örat är som mest känsligt i det här intervallet.
Höga frekvenser. 5 120–10 240 Hz Övertoner
Extremt höga frekvenser 10 240–20 480 Hz De högsta övertonerna. Övertoner över 20 kHz är ohörbara för människorLjudspridning

Vid låga frekvenser (generellt under 200 Hz) sprider monitorhögtalare ljud i alla riktningar. Detta innebär att samma ljudtrycksnivå från monitorhögtalaren ges ut i alla riktningar. Vid höga frekvenser får ljudet en riktning: mellanregisterfrekvenser sprids i ett hemisfäriskt mönster och mycket höga frekvenser kan strömma ut i ett strålliknande mönster. Genelec designar monitorhögtalare där ljudspridningen är kontrollerad, vilket minimerar förändringar i riktningen över frekvensintervallet.

På bilden nedan kan man se hur ljudvågorna sprids i olika frekvensintervall.

soundwave directions

Läs mer om vikten av ljudspridning vid placering av högtalare i avsnittet Spridningsomfång under Placering av monitorhögtalare.Välja monitorhögtalare

Genelec rekommenderar att man väljer studiomonitorer baserat på vanliga lyssningsavstånd och ljudtrycksnivåer (SPL). En matchande subwoofer finns för alla våra monitorhögtalare – oavsett modell och storlek. I den här onlineguiden finns tips för att hitta det rätta systemet. Du kan även fråga din lokala Genelec-återförsäljare om du behöver hjälp med att hitta rätt produkter för just ditt system. För att kunna välja rätt monitorhögtalare måste du först definiera ditt lyssningsavstånd och identifiera ditt optimala lyssningsområde.Ljudtrycksnivåer

Avståndet mellan dig och monitorhögtalarna är en otroligt viktig aspekt, både när det kommer till prestandan och ljudtrycksnivån i lyssningsområdet. Se tabellen nedan för att jämföra SPL-kapaciteten för Genelecs monitorhögtalare. Detta är bara riktlinjer. Våra engagerade återförsäljare och distributörer är redo att hjälpa dig att göra rätt val för just din situation.

correct-monitors-spl-chartDirekt ljud dominerar

Balansen mellan direkt ljud och efterklang har stor påverkan på hur dina mixar låter. Med hjälp av tabellen nedan kan du hitta det optimala intervallet för lyssningsavstånd för Genelecs produkter.

correct-monitors-direct sound dominance-chartProduktprestanda

I tabellerna över produktprestanda finns rekommendationer baserat på rumsstorlek så att du kan se vilka Genelec-produkter som passar bäst till olika typer av rum.

product performance