Teknisk ordlista

Genelecs patenterade tekniker


Directivity Control Waveguide (DCW™)

Genelecs revolutionerande teknik Directivity Control Waveguide utvecklades under tidigt 1980-tal och kan avsevärt förbättra prestandan för en direktstrålande flervägsmonitorhögtalare. DCW-tekniken utformas separat för varje monitorhögtalare och matchar elementens frekvensgång och ljudspridningsegenskaper. Detta ger en otroligt platt övergripande frekvensgång för lyssning både framför och vid sidan av högtalaren (on-axis och off-axis) och förbättrar ljudets neutralitet i akustiskt krävande miljöer avsevärt jämfört med konventionella högtalarmodeller.

Genelec AccuSmooth™

Genelec AccuSmooth är en patenterad algoritm för jämnare frekvensgång som ger högre upplösning, dvs. smalare och jämnare bandbredd vid lågfrekvenser jämfört med standardutjämning med 1/3-oktav och liknande upplösning vid höga frekvenser. Den används av AutoCal™ för att säkerställa korrekt placering av utjämningsfilter vid kritiska eller problematiska basfrekvenser. Den gör det även möjligt för kunder att utvärdera effekten i de lägre frekvenserna på ett mer detaljerat sätt.

Genelec AutoCal™

Genelecs patenterade verktyg för akustisk mätning, systemjustering och prestandaoptimering, Genelec AutoCal™, är inbyggd i programvaran Genelec GLM™ och GLM.SE™. AutoCal använder inbyggda testsignalgeneratorer inuti varje SAM-monitorhögtalare och -subwoofer för att mäta, optimera och justera alla produkter i ett monitorsystem.

Genelec AutoPhase™

Genelec AutoPhase är en del av kalibreringsverktyget AutoCal. Den justerar subwooferns fas vid delningsfrekvensen i systemet med de avsedda monitorhögtalarna.

Styrnätverken GLM™ och GLM.SE™

Styrnätverken Genelec Loudspeaker Manager och Genelec Loudspeaker Manager for Small Environments är patenterade nätverkstekniker som möjliggör inställning, avläsning och styrning av monitorhögtalare och subwoofers i GLM-/GLM.SE-nätverket. Inställningarna i ett multikanalsystem kan justeras snabbt genom att öppna en systeminställningsfil som implementerar alla systeminställningar och automatiskt förmedlar och ställer in alla interna inställningar i alla monitorhögtalare och subwoofers.

Intelligent Signal Sensing (ISS™)

Genelecs ISS-funktion sparar energi genom ett automatiserat strömsparläge. Den spårar signalerna till monitorhögtalaren och känner av när den används. Om ISS-kretsen inte känner av någon ljudsignal under en viss tid ställer den automatiskt förstärkaren till strömsparläge. Monitorhögtalaren startar igen när en signal upptäcks. Funktionen uppfyller både EU:s ErP-direktiv och Genelecs egna hållbarhetsåtaganden.

Iso-Pod™ (Isolation Positioner & Decoupler)

Genelecs Iso-Pod-stativ isolerar monitorhögtalaren mekaniskt från ytan den är monterad eller står på, vilket bidrar till att eliminera färgning som orsakas av mekaniska vibrationer. Den gör det möjligt att luta och justera monitorhögtalaren så att dess akustiska axel kan vändas direkt mot lyssnaren.

Laminar Integral Port (LIP™)

Laminar Integral Port är ett högeffektivt och flödesoptimerat reflexportsystem som integreras i Genelecs innovativa Natural Composite Enclosure™-material vid gjutningen av kabinettet. Tekniken är utformad för att uppnå mycket låg distorsion och höga utgångsnivåer såväl som att ytterligare öka kabinettets styvhet, vilket minskar risken för vibrationer på kabinettets yta.

Laminar Spiral Enclosure (LSE™)

Subwoofers i LSE-serien har det innovativa basreflexkabinettet med Laminar Spiral Enclosure. LSE-designen ger utomordentligt laminärt flöde genom en högeffektiv reflexport med minimalt turbulensljud. Detta möjliggör optimal integrering av en mycket lång och effektiv reflexport i ett fysiskt litet kabinett.

Minimum Diffraction Coaxial (MDC™)

MDC-elementet består av ett integrerat mellan- och diskantregisterelement. Den koaxiala domediskanten finns i mitten. Mellanregisterelementet har ingen vanlig kantupphängning och dess fjädring utgörs av skumgummi över hela konen. Båda kanterna för mellanregister/diskant- och mellanregister-DCW överlappar sömlöst och således utan diffraktion. Den här revolutionen i koaxial design integrerad i en DCW ger en precis ljudbild och otrolig ljudkvalitet både framför och vid sidan av högtalaren (on-axis och off-axis) och lyssnaren kan verkligen höra alla detaljer i musiken.

Minimum Diffraction Enclosure (MDE™)

För att förbättra frekvensgångens platthet och kraftresponsen måste man eliminera kantdiffraktioner. Genelecs otroligt innovativa kabinett av typen Minimum Diffraction Enclosure är optimerade för att matcha högtalarelementens egenskaper. De har rundade eller lätt rundade kanter. Förutom att ge otroligt platt frekvensgång ger dessa kabinett även en utomordentlig ljudbild.

MultiPoint™

Akustisk mätning vid flera positioner är en metod för att få fram ett rumsmedelvärde för Genelec AutoCal. Mätmetoden MultiPoint möjliggör optimering av SAM-högtalarnas akustiska inställningar över ett visst lyssningsområde.

Natural Composite Enclosure (NCE™)

Kabinett i M-serien av typen Natural Composite Enclosure är gjorda av fullt återvinningsbart, formsprutat, träbaserat kompositmaterial. Träfibrerna i materialet ger höga interna förluster som bidrar till utomordentlig kabinettprestanda. Formsprutningsprocessen ger akustiskt optimerade former och strukturdesign med tunnare väggar.

Rumsåtergivningsreglage

Rumsåtergivningsreglagen är en uppsättning reglage som är inbyggda i Genelecs monitorhögtalare och subwoofers. De används för att kompensera för och eliminera akustiska problem som uppstår till följd av omgivningen och som märks på högtalarens eller subwooferns frekvensgång vid lyssningspositionen.

SinglePoint™

Akustiska mätningar som görs vid en enskild position i rummet, vid huvudhögtalarens position, används som standardmetod av Genelec AutoCal vid optimering av SAM-högtalarnas akustiska inställningar.

Smart Active Monitoring (SAM™)

Genelecs Smart Active Monitoring är ett koncept som bygger på kombinationen av avancerad digital signalbearbetning (DSP), automatisk kalibrering (AutoCal) och programvaran Genelec Loudspeaker Management (GLM). Hela paketet möjliggör automatisk kalibrering av system av olika storlekar, bidrar till att eliminera akustiska problem orsakade av omgivningen och möjliggör optimering av flera positioner i rummet eller lyssningsområdet.Nyckelbegrepp inom akustik och fysik


A-viktning

A-viktning handlar om mätning av ljudtrycksnivå. Viktning används eftersom människans hörsel är känsligare vid vissa frekvenser (500 Hz...8 kHz) än andra (mycket låga eller höga frekvenser). A-viktning justerar tryckmätningen enligt frekvensen genom att ta fram ett värde som ungefär motsvarar hur vi uppfattar ljudet.

Aktiva delningsfilter

Ett aktivt delningsfilter nyttjar elektroniken vid låga signalnivåer och har en väldefinierad och precis frekvensgång som inte förändras av signalnivån eller kraftutgången från monitorhögtalaren. Traditionella passiva delningsfilter drivs av slutsteget vid höga signalnivåer och filtrets funktion är generellt sett inte konsekvent när signalnivåerna förändras. Aktiva delningsfilter kan ha analog eller digital signalbearbetning.

Bass-management

Bass-management är en filtreringsmetod som gör det möjligt att rikta de lägsta frekvenserna i ljudsignalerna till en eller flera subwoofers istället för monitorhögtalarna. Detta kan vara hela bandbreddens lågfrekvensinnehåll. Delar av hela lågfrekvenskanalen (lågfrekvenseffekterna) kan också bashanteras. Det finns flera fördelar med bass-management. Monitorhögtalarna kan ge en högre ljudnivå. Monitorhögtalarna kan placeras med mer flexibilitet för att kontrollera den akustiska miljön och för att förbättra kvaliteten på ljudåtergivningen.

Klass D-förstärkare

En klass D-förstärkare använder omkopplingsteknik för att driva halvledarenheter (oftast MOSFET-enheter). Enheterna är antingen fullt strömförande eller helt frånkopplade. Klass D-förstärkare fungerar genom att växla uteffektens arbetscykel enligt signalspänningen. Klass D-förstärkares effekt kan i teorin vara mycket hög (100 %) och i praktiken är den ofta över 90 %. En väl fungerande klass AB-förstärkare har en teoretisk högsta effekt på 78 % och klass A-förstärkare har en teoretisk högsta effekt på 50 %.

Decibel (dB)

Decibel (dB) är ett logaritmiskt mått som anger ett förhållande till ett referensvärde. Eftersom decibel uttrycks som ett förhållande mellan två fysiska storheter är det en dimensionslös enhet.

DSP

Digital signalbearbetning (Digital Signal Processing – DSP) är en numerisk representation av ljudsignalen som bearbetas.

Montering i vägg och ”half space”

När en plan yta, såsom en vägg eller ett golv, begränsar monitorhögtalarens spridning talar man om att spridningen sker i ”half space”. Ett sätt att installera en monitorhögtalare för ”half space” är inbyggnad i vägg där framsidan av högtalaren är i jämnt plan med väggen och högtalaren är monterad i en fördjupning i väggen. Detta har flera fördelar såsom förbättrade lågfrekvenseffekter samt eliminering av bakväggscancellering och det förekommer ingen risk för kantdiffraktioner.

Fristående och fritt ljudfält

När en monitorhögtalare kan sprida ljudet utan hinder från några ytor eller föremål sägs den ha ett fritt ljudfält och vara fristående. Genelecs monitorhögtalare har en platt frekvensgång vid fritt ljudfält.

Magnetisk skärmning

Magnetisk skärmning reducerar magnetfältet runt monitorhögtalaren. Elementen har fasta magneter och är magnetiskt skärmade för att minimera magnetiska ströfält. Magnetiska störfält kan störa kompasser och annan utrustning som är beroende av ett statiskt magnetfält.

Spridningsområde

Spridningsområde syftar på det fria området runt monitorhögtalaren eller subwoofern där ljudet kan spridas. En högtalares spridningsområde kan också begränsas av monitorhögtalarens ljudspridningsegenskaper.

Reflexport

Reflexporten är en akustiskt optimerad öppning i ett monitorhögtalar- eller subwooferkabinett som förstärker återgivningen av de lägsta ljudfrekvenserna.Tekniska specifikationer


Gränsfrekvens

Gränsfrekvens är de högsta och lägsta gränserna av det hörbara frekvensomfånget. De standardvärden som används av Genelec är -3 dB och -6 dB under den genomsnittliga utgångseffekten i monitorhögtalarens passband.

Dynamiskt omfång

Det dynamiska omfånget mäter förhållandet mellan den starkaste utgångssignalen och den utgående ljudnivån. Koncepten signal-/brusförhållande (SNR) och dynamiskt omfång är nära relaterade till varandra. Skillnaden mellan dem är att SNR mäter förhållandet mellan en slumpmässig signalnivå (till skillnad från det dynamiska omfånget som utgår från den mest kraftfulla) och bakgrundsbruset.

Frekvensgång

Frekvensgången mäts i det fria fältet, dvs. i ett ekofritt rum. Frekvensgången definierar ett frekvensomfång som är garanterat platt vid den akustiska axeln inom produktens inställda specifikationer. Specifikationen som används av Genelec beror på produkten. Vanligtvis används en av följande toleranser för Genelecs specifikationer: ±1 dB, ±2 dB, ±2,5 dB, ± 3 dB.

Signal-/brusförhållande (SNR)

SNR är förhållandet mellan testsignalen och bakgrundsbruset. Det uttrycks ofta i decibel.

Ljudtrycksnivå (SPL)

Ljudtrycksnivå (Sound Pressure Level – SPL) beskriver ljudvågens tryck i decibel relativt till referenstrycket på 20 µP (mikropascal) eller N/m2. 0 dB SPL är den genomsnittliga gränsen för mänsklig hörsel vid en frekvens på 1 kHz (yngre vuxna utan hörselnedsättningar).

Total harmonisk distorsion (TDH)

Den totala harmoniska distorsionen (Total harmonic distortion – THD) beskriver den önskade signalens förhållande till all harmonisk distorsion som ges av monitorhögtalaren eller högtalaren. Genelec specificerar hela monitorsystemets totala harmoniska distorsion, både in- och utgång, i två frekvensband.